top of page
Skærmbillede 2020-04-28 kl. 19.05.59.png

"Dramaturgens funktion i teatret blev første gang beskrevet i den tyske dramatiker G.E. Lessings skrift Hamburgischer Dramaturgie 1767. Her gjorde dramaturgen sin entré som oplysningstidens drøm om et universalgeni, der både kunne formidle tidens videnskabelige strømninger til skuespillere og beherske alle de kunstarter, der indgår i en teaterforestilling", udsnit fra Den store danske om dramaturgen.

At dramaturgen stadig skal være et universalgeni, der skal vide alt om kunst, og hvad der er menneskeligt relevant, på én gang, det kan give sved på panden. Og det er heller ikke længere idealet. Dramaturgen ved ikke alt, men meget. Dramaturgen er specialist på at tune sig ind på en fortællings elementer, og i at indgå i arbejdsrum som øjet udefra, der kan spejle forskellige tolkninger af det, der produceres. Som en repræsentant for publikum. Dramaturgen kan ligeledes arbejde med formen og indholdet, på tekstligt og udtryksmæssigt plan, i tæt samarbejde med resten af det kreative hold. Herudover kan dramaturgen formidle produktet i programmer, talks, undervisning osv., og således folde fx forestillingen ud for publikum.

Som freelance dramaturg vil jeg i et samarbejde med dig først og fremmest spørge dig, hvad du ønsker at producere (målgruppe, tematik, ønsket effekt/resultat/budskab), og om hvordan du ønsker respons fra mig (kun på tekst, fremmøde ved prøver og efterfølgende dramaturgisk respons...). Herefter er mit fokus at se, hvad du skaber, vejlede efter hvad jeg ser, og møde dig med min analyse - hele tiden med afsæt i vores indledende samtaler (det kan også bestå i, at jeg har set din prototype, deltaget ved modelaflevering etc.).

 

Jeg vil udfordre dit produkt på gavnlig vis, i sådan en grad at vi samarbejder om at få det til at stå skarp skåret ved præsentation/premiere. 

I 2019, da jeg blev cand.mag. i dramaturgi ved Aarhus Universitet, synes jeg det var svært at forklare arbejdsmarkedet uden for scenekunstbranchen, hvad en dramaturg er. Derfor var vi et hold nyuddannede dramaturger, der satte os for at forklare vores profession 

- se med herunder:

historiefortælling branding sammenhæng rød tråd cirkulær aristoteles lineær fremmedgørende sammenførende til dig mig og mennesker dramaturgiat brecht  prolog ny dansk dramatik epilog fælles tredje plot

Videoen er klippet af Alexandet Janku Ravn Homilius

Medvirkende dramaturger

Mia Bech

Carl-Emil Zacho Boye

Daniella Ottendal Skovgaard

Sophie Schebye

Kira Uchida Hartmann

Ida Janku Ravn Homilius

Barbara Rousset Thomsen

Koncept

Barbara Rousset, Signe Berg, Niclas Christiansen, Sophie Schebye, Carl-Emil Zacho Böye, Ida Janku Ravn Homilius, Mia Bech

bottom of page